Hoolekogu koosolek 14. märtsil.

Loomise kuupäev 09.03.2023

Koigi kooli hoolekogu koosolek toimub 14.märtsil kell 18  kooli õpetajate toas.

Päevakord:

  1. Kooli õpilasesinduse tegevusest  -  kooli huvijuht, õpilasesinduse liige.
  2. Arvamuse andmine määruse eelnõule Järva valla haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

       3.    Ülevaade II trimestri õppetulemustest – Annela Ojaste

       4.    Lapsevanemate aktiivsem kaasamine hoolekogu tegevusse. Info leviku tõhustamine. - Hoolekogu liikmete arvamused ja ettepanekud.

 

Info: lea.traks@jarva.ee

 

Viimati muudetud 09.03.2023.