Õppetöö korraldus

ÕPPETÖÖ 2023/24 õa

I trimester 1. september 2023. a - 1. detsember 2023. a

II trimester 4. detsember 2023. a – 15. märts 2024. a

III trimester 18. märts 2024. a - 12. juuni 2024. a

Vaheajad Koigi Koolis toimuvad vastavalt Haridus- ja Teadusministri määrusele.

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.- 14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tasemetööde ajadlink opens on new pageTasemetööde ajad">link opens on new pageTasemetööde ajadlink opens on new pageTasemetööde ajad">">

4. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi õpilastele

 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Allikas: harno.eelink opens on new page

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 31.08.2023.