Ajalugu

Koolijuhid

Leena Saad 1856-1862 Jaan Laane 1921-1940 Margit Reinpõld 2023-
Jaak Homel 1862-1864 Lembit Oglas 1940-1942  
Hans Lepp 1864-1873 Osvald Ots 1942-1944  
Karel Lepp 1873-1874 Juhan Arus 1944-1945  
Mart Meier 1874-1883 Aksel Ergma 1945-1964  
Jüri Toiker 1883-1890 Uudo Laos 1964-1969  
Juhan Loog 1890-1915 Jakob Oja 1969-1983  
Peters 1918-1919 Arvo Kangas 1983-2018  
Johanna Mikser 1919-1921 Annela Ojaste 2018-2023  

# Esimesed dokumentaalsed kinnitatud teated Koigi hariduselu alguse kohta pärinevad 1757. aastast, mil siinsete maade omanikuks saanud Cornet Adam von Grünewaldt (1719-1790) oma mõisa kõikides külades koolid asutas. Nende koolide esimese saja aasta tegevusest täpsemad andmed puuduvad.
# Talurahvakoolide edendamiseks jäi vajaka õpetajatest ja seepärast asutati Grünewaldtide eestvedamisel Peetri kihelkonda Ataste seminar (1837-1854), kust vallakoolid üle Eesti said ligi 60 õpetajat.
# Ataste seminari lõpetaja Mihkel Sardis hakkas õpetama lapsi Koigi vallakoolis asukohaga Sõrandus.
# Mõisakool (Koigi Põhikooli otsene eelkäija) asutati arhiividokumentide järgi 1856. aastal.
# 1859 – valmis koolimajaks ehitatud hoone.
# Revolutsiooni- ja sõja-aastatel 1916/17 käisid lapsed Tamsi külakoolis.
# 1919. aastast alates pole koolitöö Koigis katkenud.
# 1920 – koliti 1771. aastal ehitatud mõisamajja.
# Eesti Vabariigi aegne kool kosus kiiresti ja sai Jaan Laane juhatuse alla seltsielu keskuseks kogu ümbruskonnas.
# 1924-1936 – töötas kooli juures täienduskool.
# 1930-ndatel tegutsesid aktiivselt kodutütred, noorkotkad ja haukapere.
# 1940/41 – moodustati pioneeriorganisatsioon ja hakati õpetama vene keelt.
# Sõja-aastatel oli koolil tihti puudus küttepuudest ja petrooleumist.
# 1950-ndatel olid rajoonis tuntud Koigi kooli sportlased, lastekoor ja mandoliiniorkester.
# 1955 – osales lastekoor üldlaulupeol Tallinnas.
# 1964 1. septembril valmis mõisamajale juurdeehitus.
# 1969/70. õppeaastast alates on ilmunud kooli kirjanduslik almanahh „Trükieelik”.
# 1976 – alustas tööd õpilaste raamatuühing.
# 1977 – osales vabariiklikul tantsu- ja laulupeol 4 rahvatantsurühma Tiina Ruubeli juhendamisel.
# 1986 – hakati rajama kooli koduloo tuba, hoogustus kodu-uurimis alane tegevus.
# 1989/90 – hakati koolis õpetama soome keelt.
# 1990/91 – külastasid rahvatantsijad Lönnroti Seltsi kutsel Soomes Sälinkää kooli.
# 1992. a. kevadel olid soomlased külas Koigis ja sama aasta juunis tähistati Koigi hariduselu 235. aastapäeva.
# 1989 – kool sai Forseliuse Seltsi liikmeks.
# 1990 – jõudsid kooli esimesed arvutid.
# 1997 – tähistasime kooli 240. aastapäeva.
# 1998/99 – algasid sõprussidemed Sargvere Põhikooliga.
# 1998 – kool sai Järvamaa mõisakoolide ühingu liikmeks.
# 1999/2000 – sai kool interneti püsiühenduse.
# 2001 – valmis koolile kaasaegne võimla.
# 2001/2002 – suvel osalesid vabariiklikul koolinoorte laulu- ja tantsupeol lastekoor, mudilaskoor, 8.-9. klassi rahvatantsurühm ja õpetajate naisrühm.
# 2003 suvel remonditi kapitaalselt söökla.
# 2004/2005 – algasid õpetajatel sõprussidemed Väätsa Põhikooliga.
# 2004 26. novembril avati võimlas jõusaal.
# 2005 – suvel avas 8. klassi õpilane Ründo Mülts Päinurmes koduloo muuseumi.
# 2005/2006 – 6.-9. klassi poiste korvpalli EKSL mängudes saavutati vabariigis 6. koht.
# 2005/2006 – osales 24 õpilast maakonna aineolümpiaadidel, esikolmikusse pääses 7 õpilast.
# 2006/2007 – tunnistati parimaks maapõhikooli 9. klassi õpilaseks Annely Tank, kes sai Väätsa valla poolt Helmi Tohvelmanni nimelise Järvamaa maakoolide eduka õpilase preemia.
# 2006/2007 – kõik kooli õpilased ja õpetajad annetasid Wiedemanni fondi 1 krooni eesti keele heaks.
# 2007-suvel osalesid X noorte laulu- ja tantsupeol 4 rahvatantsurühma ja lastekoor.
# 2007- sai “Trükieelik” trükiküpseks ja ilmus Kuma kirjastuse kaasabil raamatuna.
# 2007-13. oktoobril tähistati Koigi hariduselu 250-ndat aastapäeva.
# 2007 -06. detsembril kohtusid Koigi korvpallurid riigikogu korvpalli meeskonnaga.
# 2008-sügisel alustas tööd kitarriring Andrus Kopliste juhendamisel.
# 2009- õppeaastat alustati renoveeritud mõisamajas.
# 2009 -02. oktoobril avati renoveeritud mõisamaja.
# 2009 -võitis kool konkursi “Järvamaa kaunis kool 2009”.
# 2010- kevadel toimus mäletuspäev “Kool 90 aastat mõisamajas”.
# 2010 -01. oktoobril avati Koigi staadion.
# 2010 -novembris olid ettevõtlusnädala raames külas Risti Agro AS esimees Hannes Alusalu, Elen Puidutöötlemise AS juhataja Elmar Meikup, Rutikvere mõisa arendaja veterinaariadoktor Veiko Saluste.
# 2011 -Kätlin ja Kert Piirimäe sportlikud edusammud äratasid tähelepanu nii maakonnas kui ka vabariigis (kuulitõuge, odavise, kettaheide, vasaraheide).
# 2011- sügisel alustas tööd robootikaring Andrus Kopliste juhendamisel.
# 2012- märtsis “Tagasi kooli!” nädala raames olid külas Kristi Liiva ja Ergo Neeme.
# 2012- 27. aprillil toimus meie koolis maakondlik originaalse osaoskuse olümpiaad algklassi õpilastele.
# 2012 -01. septembrist alates on kooli nimeks Koigi Kool (ühendatud Koigi lasteaiaga “Kalevipoeg”).
# 2012- 06.oktoobril tähistati Koigi hariduselu 255.aastapäeva
# 2013 -11.oktoobril avati Koigi kooli lasteaia ja Koigi Kooli käsitöö ning tehnoloogiaõpetuse tarbeks rekonstrueeritud ruumid Koigi mõisa tallis
# 2014 -aastast toimub maikuus Koigi valla Umbrohufestivali raames pidulik lõunasöök kogu Koigi Kooli perele
# 2015 -27.novembril aktus-konverents “Kool mõisas 95 aastat”

2015 - ühiemine KiVa koolidega (Kiusamisvaba Kool)

2017 - okt. koolielu 260. aastapäeva tähistamine

2023 - mai koolielu 265. aastapäeva tähistamine

 

 

Avaldatud 04.05.2020. Viimati muudetud 21.12.2023.