Hoolekogu

Lea Traks - vallavolikogu esindaja; hoolekogu esimees

Marian Lees - õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajate esindaja); 

Tiia Järve - õppenõukogu esindaja (õpetajate esindaja); 

Mariina Teter - kooli 1. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Pille-Riin Kranich - kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

Ragnar Kiveste - kooli 2. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Aivo Nugis - kooli 3. kooliastme õpilaste vanemate esindaja; 

Katrin Merisalu - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Suured Siilid); 

Brenda Kukk - lasteaia laste vanemate esindaja (rühm Väikesed Siilid). 

Hoolekogu protokoll 20.12.2022link opens on new page

Hoolekogu protokoll 29.11.2022link opens on new page

Hoolekogu protokoll 12.04.2022link opens on new page

Hoolekogu protokoll 29.03.2022link opens on new page

Hoolekogu protokoll 23.08.2022link opens on new page

Hoolekogu protokoll 30.01.2023link opens on new page

Hoolekogu protokoll 14.03.2023link opens on new page

Hoolekogu protokoll 16.05.2023

Hoolekogu protokoll 26.06.2023

Hoolekogu protokoll 26.09.2023link opens on new page

Hoolekogu tegevuse aruanne 2022/2023 õppeaastallink opens on new page


 

 

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 12.10.2023.