Koolielu

Õpilasesindus


Koigi Koolis õpib 102 õpilast.

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9.klassist.

Koigi Koolis õpib 102 õpilast.

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased 5.-9.klassist.