Õppetöö

Tunniplaan


Koigi Kooli 2020/2021 õppeaasta tunniplaan,  alates 05.10.2020

ESMASPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

AJALUGU

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

FÜÜSIKA

VENE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

VENE KEEL

AJALUGU

EESTI KEEL

FÜÜSIKA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KUNST

VENE KEEL

MATEMAATIKA

EESTI KEEL

10.45-11.30

 

 

 

 

KUNST

MATEMAATIKA

INGLISE KEEL

VENE KEEL

AJALUGU

11.50-12.35

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KIRJANDUS

KEEMIA

INGLISE KEEL

12.45-13.30

 

 

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KUNST

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

TEISIPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

MATE-MAATIKA

AJALUGU

EESTI KEEL

KIRJANDUS

VENE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

EESTI KEEL

VENE KEEL

KUNST

KIRJANDUS

KEEMIA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KLASSI-JUHATAJA

VENE KEEL

AJALUGU

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

MUUSIKA

 

 

AJALUGU

EESTI KEEL

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

GEO-GRAAFIA

11.50-12.35

 

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

ÜHISKONNA-ÕPETUS

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

KIRJANDUS

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

 

KIRJANDUS

13.40-14.25

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KEHALINE KASVATUS

 

 

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

KOLMAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KUNST

AJALUGU

LOODUS-ÕPETUS

KEEMIA

GEOGRAAFIA

8.55-9.40

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

LOODUSÕPETUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

AJALUGU

9.50-10.35

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

ÜHISKONNA-ÕPETUS

10.45-11.30

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

MATEMAATIKA

GEOGRAAFIA

BIOLOOGIA

INGLISE KEEL

11.50-12.35

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

EESTI KEEL

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

GEOGRAAFIA

MATE-MAATIKA

12.45-13.30

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KEHALINE KASVATUS

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUSÕPETUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

NELJAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

MUUSIKA

 

LOODUS-ÕPETUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

INIMESE-ÕPETUS

FÜÜSIKA

8.55-9.40

MUUSIKA

 

 

 

MĀTE-MAATIKA

VENE KEEL

LOODUS-ÕPETUS

FÜÜSIKA

ÜHIS-KONNA-ÕPETUS

9.50-10.35

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUS-ÕPETUS

EESTI KEEL

AJALUGU

VENE KEEL

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

INIMESE-ÕPETUS

BIOLOOGIA

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

MUUSIKA

LOODUS-ÕPETUS

KEHALINE KASVATUS

AJALUGU

KEEMIA

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

INIMESE-ÕPETUS

MUUSIKA

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOOGIA

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

REEDE

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KLASSI-JUHATAJA

MATE-MAATIKA

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

MUUSIKA

INGLISE KEEL

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

9.50-10.35

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

KIRJANDUS

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

KLASSI-JUHATAJA

MUUSIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

INIMESEÕPETUS

KIRJANDUS

KUNST

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

11.50-12.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

 

KLASSI-JUHATAJA

MATE-MAATIKA

 

12.45-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

Koigi Kooli 2020/2021 õppeaasta tunniplaan,  alates 05.10.2020

ESMASPÄEV

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

TEISIPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

MUUSIKA

 

 

 

MATE-MAATIKA

AJALUGU

EESTI KEEL

KIRJANDUS

VENE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

EESTI KEEL

VENE KEEL

KUNST

KIRJANDUS

KEEMIA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KLASSI-JUHATAJA

VENE KEEL

AJALUGU

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

MUUSIKA

 

 

AJALUGU

EESTI KEEL

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

GEO-GRAAFIA

11.50-12.35

 

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

ÜHISKONNA-ÕPETUS

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

KIRJANDUS

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

MUUSIKA

 

KIRJANDUS

13.40-14.25

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KEHALINE KASVATUS

 

 

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

KOLMAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KUNST

AJALUGU

LOODUS-ÕPETUS

KEEMIA

GEOGRAAFIA

8.55-9.40

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

LOODUSÕPETUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

AJALUGU

9.50-10.35

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

LOODUSÕPETUS

MATE-MAATIKA

INGLISE KEEL

ÜHISKONNA-ÕPETUS

10.45-11.30

 

 

 

KÄSITÖÖ JA KODUN-DUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

MATEMAATIKA

GEOGRAAFIA

BIOLOOGIA

INGLISE KEEL

11.50-12.35

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

EESTI KEEL

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

GEOGRAAFIA

MATE-MAATIKA

12.45-13.30

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KEHALINE KASVATUS

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUSÕPETUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

14.35-15.20

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS/ TEHNO-LOOGIAÕP

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

NELJAPÄEV

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

MUUSIKA

 

LOODUS-ÕPETUS

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

INIMESE-ÕPETUS

FÜÜSIKA

8.55-9.40

MUUSIKA

 

 

 

MĀTE-MAATIKA

VENE KEEL

LOODUS-ÕPETUS

FÜÜSIKA

ÜHIS-KONNA-ÕPETUS

9.50-10.35

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

LOODUS-ÕPETUS

EESTI KEEL

AJALUGU

VENE KEEL

MATE-MAATIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS

INIMESE-ÕPETUS

BIOLOOGIA

MATE-MAATIKA

VENE KEEL

11.50-12.35

 

 

 

 

MUUSIKA

LOODUS-ÕPETUS

KEHALINE KASVATUS

AJALUGU

KEEMIA

12.45-13.30

 

 

KEHALINE KASVATUS

 

KIRJANDUS

MATE-MAATIKA

INIMESE-ÕPETUS

MUUSIKA

BIOLOOGIA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOOGIA

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

REEDE

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

KLASSI-JUHATAJA

MATE-MAATIKA

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

MUUSIKA

INGLISE KEEL

GEOGRAAFIA

EESTI KEEL

9.50-10.35

KEHALINE KASVATUS

KEHALINE KASVATUS

 

 

KIRJANDUS

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

KLASSI-JUHATAJA

MUUSIKA

10.45-11.30

 

 

 

 

INIMESEÕPETUS

KIRJANDUS

KUNST

INGLISE KEEL

MATE-MAATIKA

11.50-12.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

 

KLASSI-JUHATAJA

MATE-MAATIKA

 

12.45-13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klassis toimub põhiainetes lõiming, puudub kindel tunniplaan.

 

kellaaeg

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

9.klass

8-8.45

 

 

 

 

AJALUGU

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

FÜÜSIKA

VENE KEEL

8.55-9.40

 

 

 

 

MATEMAATIKA

VENE KEEL

AJALUGU

EESTI KEEL

FÜÜSIKA

9.50-10.35

 

 

 

 

INGLISE KEEL

KUNST

VENE KEEL

MATEMAATIKA

EESTI KEEL

10.45-11.30

 

 

 

 

KUNST

MATEMAATIKA

INGLISE KEEL

VENE KEEL

AJALUGU

11.50-12.35

 

 

MUUSIKA

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

KIRJANDUS

KIRJANDUS

KEEMIA

INGLISE KEEL

12.45-13.30

 

 

 

MUUSIKA

 

KEHALINE KASVATUS

EESTI KEEL

INGLISE KEEL

MATEMAATIKA

13.40-14.25

 

 

 

 

 

 

MATEMAATIKA

KUNST

KEHALINE KASVATUS

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

 

KEHALINE KASVATUS